Forsvarsdepartementet

Mottaksseremoni for F-35

225 views
14. november 2017